Dětství, osobní hranice a soucit k sobě

  • Cítili jste se v dětství milovaní a v bezpečí?
  • Umíte si chránit vlastní hranice?
  • Máte soucit sami se sebou?

Zjistěte odpovědi v tomto kvízu!
Nejprve, prosím, vyplňte tyto údaje

Prosím vyberte pohlaví
Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte, jak často jste se v dětství cítili daným způsobem.
1. Měl/a jsem pocit jistoty a bezpečí.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Cítil/a jsem, že mě druzí mají rádi takového/takovou, jaký/á jsem.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Cítil/a jsem, že mi druzí rozumí.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Cítil/a jsem se s ostatními příjemně.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Cítil/a jsem, že mohu klidně sdílet své pocity a myšlenky s lidmi kolem sebe.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Cítil/a jsem, že druzí jsou rádi v mé společnosti.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Věděl/a jsem, že když jsem nešťastný/á, mohu se spolehnout na empatii a pochopení svých blízkých.
Prosím vyberte jednu z možností
8. Měl/a jsem pocit klidu a vyrovnanosti.
Prosím vyberte jednu z možností
9. Cítil/a jsem, že jsem plnohodnotným a milovaným členem rodiny.
Prosím vyberte jednu z možností
10. Když jsem byla/a nešťastný/á, mí blízcí mě vždy snadno utěšili.
Prosím vyberte jednu z možností
11. Cítil/a jsem se milovaný/á
Prosím vyberte jednu z možností
12. Cítil/a jsem, že se mohu kdykoli obrátit na své blízké a požádat je o pomoc a o radu.
Prosím vyberte jednu z možností
13. Cítil/a jsem sounáležitost s lidmi kolem sebe.
Prosím vyberte jednu z možností
14. Cítil/a jsem, že mě lidé mají rádi, a to i tehdy, když jsem je něčím naštvala.
Prosím vyberte jednu z možností
15. Cítil/a jsem se šťastný/á.
Prosím vyberte jednu z možností
16. Měl/a jsem pocit, že jsem propojený/á s ostatními.
Prosím vyberte jednu z možností
17. Věděl/a jsem, že když budu nešťastný/á, moji blízcí mi poskytnou útěchu.
Prosím vyberte jednu z možností
18. Cítil/a jsem, že na mně ostatním záleží.
Prosím vyberte jednu z možností
19. Cítil/a jsem, že někam patřím.
Prosím vyberte jednu z možností
20. Věděl/a jsem, že mohu počítat s pomocí blízkých, když jsem byl/a nešťastný/á.
Prosím vyberte jednu z možností
21. Byl/a jsem uvolněný/á.
Prosím vyberte jednu z možností
Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte, do jaké míry dané tvrzení pro vás všeobecně platí. Snažte se využívat možnost „něco mezi“ jen když se opravdu nedokážete rozhodnout.
1. Dělám si spoustu starostí o své rodiče, děti nebo sourozence.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Často zjišťuji, že dělám to, co po mě chce někdo jiný, místo toho, co by mne těšilo nejvíce.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Obávám se, že zraním city druhých lidí, když odmítnu pozvání od někoho, kdo by byl velmi rád, kdybych jeho pozvání přijal/a.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Je pro mne velmi těžké zrušit plány, pokud vím, že se na mne ta druhá osoba těší.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Dělám si velké starosti o lidi, které miluji, i když se zdají být v pořádku.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Obecně mi dělá potíže říkat lidem ne, např. odmítat jim termíny.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Nemůžu snést pomyšlení na to, že bych někomu mohl ublížit.
Prosím vyberte jednu z možností
8. Nedovoluji svým rodičům, aby mě činili zodpovědným/ou za to, že nejsou šťastní.
Prosím vyberte jednu z možností
9. Když má moje dítě, partner/ka nebo blízký/á přítel/kyně nějaký problém, jsem ve velkém pokušení zkusit ho vyřešit za ně.
Prosím vyberte jednu z možností
10. Bojím se být sám/sama.
Prosím vyberte jednu z možností
11. Problémy mých rodičů jsou jejich vlastní záležitostí, ne mojí.
Prosím vyberte jednu z možností
12. Nedělá mi problém říkat druhým „ne“.
Prosím vyberte jednu z možností
13. Nedělám si starosti o své rodiče nebo děti.
Prosím vyberte jednu z možností
14. Když se v rodině něco nedaří, mám sklon se sám/a sebe ptát, jak jsem tomu mohl/a předejít.
Prosím vyberte jednu z možností
Nyní si, prosím, přečtěte následující tvrzení a na příslušné škále vždy označte, jak často se chováte daným způsobem.
1. Odmítám a odsuzuji své chyby a nedostatky.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Když jsem na dně, mám sklon se nutkavě zaměřovat na vše špatné.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Když se mi nedaří, vnímám potíže jako běžnou součást života, s níž se potýká každý.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Když přemýšlím o svých nedostatcích, mívám pocit, že jsem oddělený/á a odříznutý/á od zbytku světa.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Když prožívám emoční bolest, snažím se být k sobě laskavý/á.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, zahltí mě pocity vlastní nedostatečnosti.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Když jsem na dně a „mimo hru“, připomínám si, že na světě je spousta lidí, kteří se cítí stejně jako já.
Prosím vyberte jednu z možností
8. Když přijdou opravdu těžké časy, mám tendenci být na sebe tvrdý/á.
Prosím vyberte jednu z možností
9. Když mne něco rozruší, snažím se udržet své emoce v rovnováze.
Prosím vyberte jednu z možností
10. Když se cítím nějakým způsobem nedostatečný/á, snažím se připomínat si, že pocity nedostatečnosti zažívá většina lidí.
Prosím vyberte jednu z možností
11. Jsem netolerantní a netrpělivý/á vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a.
Prosím vyberte jednu z možností
12. Když procházím nějakým velmi těžkým obdobím, poskytuji si takovou péči a láskyplnost, jakou potřebuji.
Prosím vyberte jednu z možností
13. Když je mi na nic, mívám pocit, že ostatní lidé jsou jistě šťastnější než já.
Prosím vyberte jednu z možností
14. Když mě něco zraní, snažím se na situaci dívat nezaujatým pohledem.
Prosím vyberte jednu z možností
15. Snažím se vnímat svá selhání jako součást lidské přirozenosti.
Prosím vyberte jednu z možností
16. Když si uvědomím některé své vlastnosti, které se mi nelíbí, skličuje mě to.
Prosím vyberte jednu z možností
17. Když selžu v něčem, co je pro mne důležité, snažím se celou záležitost vnímat realisticky.
Prosím vyberte jednu z možností
18. Když se s něčím opravdu potýkám, mívám pocit, že druzí lidé to určitě zvládají lépe.
Prosím vyberte jednu z možností
19. Když prožívám nějaké trápení, jsem k sobě laskavý/á.
Prosím vyberte jednu z možností
20. Když mne něco naštve, nechávám se unést vlastními pocity.
Prosím vyberte jednu z možností
21. Dokážu být k sobě citově docela chladný/á, když mě něco trápí.
Prosím vyberte jednu z možností
22. Když se cítím deprimovaný/á, snažím se ke svým pocitům přistupovat se zájmem a otevřeností.
Prosím vyberte jednu z možností
23. Jsem tolerantní vůči svým chybám a nedostatkům.
Prosím vyberte jednu z možností
24. Když se stane něco bolestného, mám sklon danou situaci zveličovat.
Prosím vyberte jednu z možností
25. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, mívám pocit, že jsem v tom zcela sám/sama.
Prosím vyberte jednu z možností
26. Snažím se přistupovat s porozuměním a trpělivostí vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a.
Prosím vyberte jednu z možností