Mindful Wisdom & Compassion Lab

MWC Lab je internetové fórum, jehož cílem je podporovat výzkum všímavosti a soucitu. Je určené především výzkumníkům a studentům magisterského nebo doktorandského studia psychologie, ale i dalších relevantních oborů. MWC Lab slouží k navazování kontaktů mezi výzkumníky a k rozvíjení vzájemné spolupráce a součinnosti.

Ke komunikaci mezi výzkumníky slouží primárně facebooková skupina Mindful Wisdom & Compassion Lab. Vybrané výsledky výzkumů jsou zveřejňovány v síti researchgate na stránce Mindful Wisdom & Compassion Lab.

Aktuální témata

Pokud hledáte téma pro výzkum, diplomovou nebo disertační práci, můžete zvážit, zda by vás lákalo některé z následujících témat.

1. Převedení potřebných dotazníků do češtiny

Cíl: Přeložit a ověřit psychometrické vlastnosti vybraných dotazníků, které lze dále využívat při výzkumu všímavosti a soucitu

Tyto dotazníky čekají na převedení do češtiny:

Tyto dotazníky již byly převedeny do češtiny:

2. Ověření efektu vybraných terapeutických intervencí

Cíl: Porovnat míru všímavosti soucitu se sebou před a po absolvování vybraného terapeutického programu

3. Význam nepřipoutanosti k Já a soucit k sobě v udržování duševního zdraví a v etiologii pěti vybraných duševních poruch

Cíl: Porovnat míru soucitu k sobě (SOCS-S-CZ) a míru nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ, QES-CZ) u souboru pacientů s úzkostnými poruchami, u souboru pacientů s depresivními poruchami, u souboru pacientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti (HPO), u souboru pacientů s poruchami příjmu potravy a u kontrolního souboru zdravých kontrol. (Tento projekt lze rozdělit a může jej řešit až 5 výzkumníků).