MCIP

Zajímá vás, jak a proč rozvíjet všímavost a soucit k sobě v individuální psychoterapii? Následující workshop integrativní psychoterapie zaměřené na všímavost a soucit (MCIP) je vhodný pro odborníky, psychology a psychoterapeuty.

MCIP - úvodní workshop

Integrativní psychoterapie zaměřená na všímavost a soucit (Mindfulness- and Compassion-Oriented Integrative Psychotherapy – MCIP) je nový psychoterapeutický přístup, který do vztahové psychoterapie začleňuje všímavost a soucit. Všímavost a soucit jsou v tomto přístupu využívány v rámci dobře vybudovaného terapeutického vztahu k vytvoření účinného terapeutického modelu, který umožňuje transformaci a růst. Metody MCIP přitom vytvářejí kontext, v němž “jsou dvě vědomé mysli mocnější než jedna”.

V tomto úvodním workshopu poskytnou tvůrci MCIP účastníkům základní přehled teorií a metod MCIP. Pomocí zážitkových cvičení a živé demonstrace terapie předvedou, jak mohou být metody rozvíjející všímavost a soucit k sobě využívány k transformování rušivých zážitků. Účastníci se naučí základní metody MCIP a budou je následně schopni požívat ve vlastní klinické praxi. Pozornost bude na workshopu věnována také všímavé přítomnosti terapeuta, uvědomování si těla a regulaci autonomního nervového systému.

Workshop bude prezentovat základní myšlenky MCIP z nové knihy publikované v nakladatelství Routledge: Integrative psychotherapy: A mindfulness- and compassion-oriented approach.

Další informace o MCIP jsou dostupné na domovské stránce MCIP: www.mcip.eu.

POZOR! Workshop bude probíhat v anglickém jazyce a NEBUDE TLUMOČEN DO ČEŠTINY.

MCIP - úvodní workshop

Lektoři: Gregor Žvelc, Ph.D. a Maša Žvelc, Ph.D.

Doc. Gregor Žvelc, Ph.D.

Doc. Gregor Žvelc, Ph.D. je klinickým psychologem a docentem na katedře psychologie Univerzity v Lublani. Je certifikovaným integrativním psychoterapeutem a mezinárodním supervizorem a trenérem integrativní psychoterapie (IIPA) a také vyučujícím a supervidujícím transakčním analytikem (TSTA). Je ředitelem Institutu pro integrativní psychoterapii a poradenství v Lublani a rovněž editorem časopisu International Journal of Integrative Psychotherapy a koeditorem časopisu European Journal for Qualitative Research. Je spolutvůcem MCIP a spoluautorem knihy Integrative Psychotherapy: A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach.

Maša Žvelc, Ph.D.

Maša Žvelc, Ph.D. je odbornou asistentkou na katedře psychologie Přímořské univerzity v Koperu. Je certifikovanou integrativní psychoterapeutkou (EAIP, IIPA) a mezinárodní supervizorkou a trenérkou integrativní psychoterapie (IIPA, EAIP). Je spoluředitelkou Institutu pro integrativní psychoterapii a poradenství v Lublani (Slovinsko), kde poskytuje psychoterapii a supervizi a vede výcvik integrativní psychoterapie a mezinárodní výcvik v integrativní supervizi. Je spolutvůrkyní MCIP a spoluautorkou knihy Integrative Psychotherapy: A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach.

Cena: 6.500 Kč

Termín a místo: 24.-26. 9. 2021, Animika Hub

Přihlášení: Vyprodáno! Přihlašování již není možné. Workshop je plně obsazen.