Jste všímaví a máte soucit k sobě?

Zjistěte odpovědi v tomto kvízu!

Zjistěte odpovědi v tomto kvízu!
Nejprve, prosím, vyplňte tyto údaje

Prosím vyberte pohlaví
Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte, do jaké míry dané tvrzení pro vás všeobecně platí.
1. Když se sprchuji nebo se koupu, uvědomuji si počitky vznikající při kontaktu vody s mým tělem.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Snadno nalézám slova k vylíčení svých pocitů.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Nevěnuji pozornost tomu, co dělám, protože se oddávám dennímu snění, dělám si starosti nebo jsem duchem nepřítomný.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Myslím si, že některé mé myšlenky jsou špatné nebo nejsou normální a neměl bych takto přemýšlet.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, "poodstoupím" od nich a jsem si těchto myšlenek nebo představ vědom, aniž bych jimi byl přemožen.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Uvědomuji si, jak jídlo a pití ovlivňují mé myšlenky, tělesné pocity a emoce.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Mám potíže nalézat správná slova k vyjádření toho, co prožívám.
Prosím vyberte jednu z možností
8. Vykonávám svou práci nebo povinnosti automaticky, aniž bych si uvědomoval, co vlastně dělám.
Prosím vyberte jednu z možností
9. Myslím si, že některé mé city jsou špatné nebo nevhodné a neměl bych je cítit.
Prosím vyberte jednu z možností
10. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle jsem schopný je jen zaznamenat, aniž bych reagoval.
Prosím vyberte jednu z možností
11. Věnuji pozornost vjemům jako je vítr ve vlasech nebo dotek slunečních paprsků na mé tváři.
Prosím vyberte jednu z možností
12. Dokonce i když se cítím velmi rozrušený, dokážu najít způsob, jak to vyjádřit slovy.
Prosím vyberte jednu z možností
13. Přistihuji se, jak dělám věci, aniž bych dával pozor.
Prosím vyberte jednu z možností
14. Říkám si, že bych se neměl cítit tak, jak se cítím.
Prosím vyberte jednu z možností
15. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle je prostě jen zaznamenám a nechám je být.
Prosím vyberte jednu z možností
Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte, jak často pro vás dané tvrzení platí.
1. Umím dobře rozpoznat, kdy se cítím v nepohodě.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Chápu, že každý v určitém období svého života prožívá nějaké trápení.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Když procházím těžkým obdobím, cítím laskavost k sobě samé/mu.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Když jsem rozrušený/á, snažím se spíše zůstat otevřený/á ke svým pocitům, než abych se jim vyhýbal/a.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Když jsem v nepohodě, snažím se zlepšit si náladu, i když nemohu nic udělat přímo s příčinou této nepohody.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Všimnu si, když se cítím v nepohodě.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Chápu, že cítit se někdy rozladěný/á, je součástí lidské přirozenosti.
Prosím vyberte jednu z možností
8. Když se mi přihodí nějaké špatné věci, cítím pochopení k sobě samému.
Prosím vyberte jednu z možností
9. Prožívám svou nepohodou, aniž bych jí dovolil/a mě přemoct.
Prosím vyberte jednu z možností
10. Když procházím těžkým obdobím, snažím se o sebe starat.
Prosím vyberte jednu z možností
11. Dokážu si na sobě rychle všimnout prvních příznaků začínající nepohody.
Prosím vyberte jednu z možností
12. Vím, že stejně jako já, i ostatní lidé se v životě potýkají s problémy.
Prosím vyberte jednu z možností
13. Když mi není dobře, snažím se porozumět tomu, jak se cítím.
Prosím vyberte jednu z možností
14. Prožívám své trápení, aniž bych se za něj odsuzoval/a.
Prosím vyberte jednu z možností
15. Když jsem nešťastný/á, snažím se dělat to, co je pro mě nejlepší.
Prosím vyberte jednu z možností
16. Dokážu na sobě rozeznat známky toho, že se trápím.
Prosím vyberte jednu z možností
17. Vím, že všichni se můžeme cítit v nepohodě, když věci v našich životech neprobíhají dobře.
Prosím vyberte jednu z možností
18. Dokonce i když jsem ze sebe zklamaný/á, navzdory nepohodě dokážu k sobě cítit vřelost.
Prosím vyberte jednu z možností
19. Když jsem nešťastný/á, dokážu prožívat dané emoce, aniž bych měl/a pocit, že nade mnou mají moc.
Prosím vyberte jednu z možností
20. Když jsem rozladěný/á, dělám, co je v mé moci, abych se o sebe postaral/a.
Prosím vyberte jednu z možností
Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte, do jaké míry s daným tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte.
1. Dokážu pustit z hlavy neužitečné myšlenky o sobě samé/m.
Prosím vyberte jednu z možností
2. Dokážu se vzdát potřeby ovládat svůj život.
Prosím vyberte jednu z možností
3. Nezaplétám se příliš do myšlenek o sobě samé/m.
Prosím vyberte jednu z možností
4. Jak běží čas, mám čím dál tím méně pocit, že mě definuje to, co si o sobě myslím.
Prosím vyberte jednu z možností
5. Jak běží čas, cítím stále menší a menší potřebu odpovídat nějaké představě o tom, jaký/á bych měl/a být.
Prosím vyberte jednu z možností
6. Dokážu své osobní vzestupy a pády prožívat, aniž bych se do nich příliš zaplétal/a.
Prosím vyberte jednu z možností
7. Dokážu pozorovat pozitivní i negativní myšlenky, které mám o sobě samé/m, aniž bych se do nich zapletl/a.
Prosím vyberte jednu z možností