Kurzy

Chcete rozvíjet všímavost a soucit k sobě jinak než prostřednictvím meditace? Nebo jste psychoterapeuti a chcete se naučit nové techniky a využít je pak v individuální práci s klienty? Následující kurzy jsou vhodné jak pro odborníky, tak i pro zájemce o sebepoznávání a seberozvoj.

Svítání na západě

Setkání s vědomím vlastní smrti představuje setkání s omezeností, křehkostí a konečností individuální existence. Strach z tohoto vědomí nás ale často provází i ve všech oblastech našeho života, v nichž se objevuje téma konce a opouštění, i všude tam, kde lpíme na věcech, vztazích nebo představách, které nám ve skutečnosti již k ničemu neslouží.

Přiznáme-li si vlastní konečnost a jsme-li ochotni konfrontovat se se strachem ze smrti, můžeme uprostřed temnoty objevit to, co neumírá. Můžeme najít světlo, lásku i soucit a rozhodnout se pak dát svému životu smysl a vážit si života jako jedinečného a živoucího stavu bytí. Seminář s pomocí mnoha technik nabízí šanci objevit místo v naší duši, kde svítá na západě.

Kurz Svítání na západě

Lektoři: PhDr. Jan Benda a Mgr. Ing. Lukáš Langer.

Cena (včetně ubytování a plné penze): 7.900 Kč

Termín a místo: 11.-14. 6. 2020, Tuněchodský mlýn

Přihlášení: Přihlášky prosím posílejte organizátorce Tereze Bambulové na e-mail: tereza.bambulova@agender.cz

Focusing

Chcete se naučit rozumět řeči těla a tělesných pocitů? Chcete získat schopnost nacházet v jakémkoli okamžiku vnitřní rovnováhu a zároveň i užitečnou vnitřní inspiraci? Chcete zvládnout problematické situace, nad nimiž byste se jinak rozčilovali nebo si je vyčítali? Přijďte rozvinout svou emoční inteligenci a naučte se nalézat to, co vám doopravdy "sedne"!

Metoda focusing vytvořená Eugenem Gendlinem ukazuje nový způsob, jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi a chápat, co nám chtějí říci. Prohlubuje sebeuvědomění a vede ke skutečnému sebepřijetí. Díky focusingu dokážeme překračovat rozumová řešení a objevovat, jaké to je odevzdat se a důvěřovat vlastní intuici. Vědomé přijetí toho, co se v nás děje, navíc působí, že se prožívání mění a uvolňuje. Dovednosti z tohoto úvodního kurzu Focusing lze využít v osobním životě, v komunikaci s klienty, zákazníky, podřízenými, koučovanými, v mediaci, při řešení konfliktů i při vedení skupin a týmů.

Kurz Focusing

Lektor: PhDr. Jan Benda

Čas: 1 den, 9-17:00

Přihlášení: Přihlásit se můžete metodou Fill Up & Go. Máte-li o kurz zájem, pošlete prázdný mail na adresu psychoterapeut(zavináč)gmail.com. Do předmětu mailu napište pouze slovo Focusing. Jakmile se sejde dostatek zájemců o kurz, budeme Vás kontaktovat s podrobnou nabídkou kurzu včetně konkrétního termínu.

Krocení démonů v nás

Stává se vám, že se občas nedokážete ovládnout, a naopak nějaká vaše nutkavá vnitřní tendence ovládá vás? A chcete se naučit proměňovat vztek, pochybnosti, výčitky, bezmoc či strach v užitečné vnitřní rádce a spojence? Chcete odkrýt vlastní netušené možnosti a schopnosti a dodat si ztracenou energii a chuť do života? Využijte příležitosti uvidět své vlastní slabosti a "bloky" v jiném světle! Kurz vám pomůže pochopit, že na některé emoce a obranné mechanismy v nás nejde vyzrát silou. Nejde je trvale potlačit ani před nimi utéct. Pokud máte uspět, potřebujete jiný prostředek než sílu. Potřebujete opravdu moudrou alternativu a ambicí tohoto kurzu je vám takovou alternativu nabídnout.

Tou alternativou je porozumění a přijetí. Naučíme vás, jak opanovat své nutkavé tendence, překonat prvotní strach, získat si odstup, naslouchat bez předsudků a díky tomu uvidět své vlastní slabosti a "bloky" v jiném světle. Porozumění a přijetí mění vše – démony ve spojence a vztek či strach v osobní moudrost, moc a sílu. Přijďte objevit a prozkoumat tento svůj skrytý potenciál!

Více o kurzu najdete v rozhovoru s Janem Bendou pro Magazín Maitrea - Umyj si svého démona.

Kurz Krocení démonů v nás

Lektoři: PhDr. Jan Benda a Mgr. Michal Mynář.

Čas: pátek 18:00 – neděle 14:00

Přihlášení: Přihlásit se můžete metodou Fill Up & Go. Máte-li o kurz zájem, pošlete prázdný mail na adresu psychoterapeut(zavináč)gmail.com. Do předmětu mailu napište pouze slovo Démoni. Jakmile se sejde dostatek zájemců o kurz, budeme Vás kontaktovat s podrobnou nabídkou kurzu včetně konkrétního termínu.

Technika ideálních rodičů

Četli jste knihu Všímavost a soucit se sebou? A zaujala vás technika ideálních rodičů? Původní způsob práce s představou ideálních rodičů si můžete vyzkoušet na kurzech, workshopech nebo ve výcviku Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie. Doporučujeme!