Autor

Jan Benda
Jan Benda
Jan Benda (www.jan-benda.com) je psychoterapeut, cestovatel, výzkumník a duchovní hledač. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Ve své práci však čerpá i ze zkušeností se změněnými stavy vědomí a z intenzivní meditační praxe. Je autorem knih Mystika a schizofrenie a Všímavost a soucit se sebou. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. 13 let působí jako lektor soft-skills v nadnárodních korporacích. 19 let pracuje jako psychoterapeut. 22 let medituje. Rád cestuje do jihovýchodní Asie a do Jižní Ameriky. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Nyní objevuje moudrost amazonských indiánů. Téma mindfulness vyučuje na FF UK v Praze. Věnuje se i vědeckému výzkumu v této oblasti.
Jan Benda rg profil Jan Benda fb profil Jan Benda na spotify